Sprawy karne

§ Sprawy karne

w tym m.in. obrona w sprawach przestępstw i wykroczeń, postepowanie w sprawach nieletnich


  • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o udzielenie elektronicznego dozoru.

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

UMÓW WIZYTĘ
Call Now ButtonZadzwoń teraz