Sprawy gospodarcze i prawa pracy

§ Sprawy gospodarcze i prawa pracy

w tym reprezentacja przed sądem pracy, bieżąca obsługa prawna firm, windykacja należności


  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
  • przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  • sporządzanie umów i statutów spółek
  • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego
  • windykacja należności
  • sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy

POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNEJ?

UMÓW WIZYTĘ
Call Now ButtonZadzwoń teraz